České skloňování zdrojových kódů textových her v TADS 3

Toto je rozšíření programu Pavla Sedláka, které využívá jeho skloňování k automatickému doplnění dalších pádů do zdrojových kódů textových her napsaných v TADS 3. Do vrchního pole se zadá zdrojový kód a ve spodním se po stisknutí tlačítka skloňuj objeví upravený kód.

Skloňování nefunguje vždy dokonale, takže je nutné navržené úpravy zkontrolovat (např. nástrojem diff) a aplikovat je na samotný zdrojový kód až po případných opravách (např. programem patch).

České skloňování / The czech declensions (v. 0.96a)


Životné skloňování:

Rod:  
1. nominativ (Kdo/co?)
2. genitiv (Bez koho/čeho?)
3. dativ (Ke komu/čemu?)
4. akuzativ (Koho/co?)
5. vokativ (oslovení)
6. lokál (O kom/o čem?)
7. instrumentál (S kým/čím?)

O verzi 0.96a

Tato verze dokáže skloňovat i jednoduchá sousloví, jako např. "anaerobní bakterie", "čtyřdobý spalovací motor", nebo "moje slovo", byly odstraněny některé chyby. Nefungují sousloví obsahující druhý pád, spojky a příslovce. Převážná většina slov se vyskloňuje spisovně, případy kdy se vygeneruje nepřesný tvar přesto mohou nastat - např. u některých krátkých slov. U slov mužského rodu by bylo obtížné bez poměrně rozsáhlého slovníku rozlišit, zda se má použít životné nebo neživotné skloňování (někdy to také závisí na kontextu), proto je zde potřebný zásah uživatele.

Autor nedává žádnou záruku že skloňování je bez chyb, a nenese zodpovědnost za případné problémy s tím spojené.

Pro případ, že by někdo chtěl využívat ve svých softwarových produktech kód z této stránky, dávám jej od března 2009 k bezplatnému použití pod licencí LGPL v2.1. Chráněnou částí je zde především pole vzorů pro skloňování. Kód této stránky - i když není kdovíjak dlouhý - nevznikl za den ani za dva, ale spíše za několik týdnů. Jinými slovy, tento kód nebyl psán pro zisk - zdarma jej dostáváte, pokud jej chcete používat a modifikovat, zdarma jej předávejte dál.

Návod k použití

Zadává se podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno v prvním pádě jednotného čísla, nebo číslovka. U pomnožných jmen (např. boty) se zadává první pád množného čísla. Po stisku tlačítka dojde k vyskloňování slova. Rod slova je rozeznán automaticky, nezadává se. Pouze u jmen mužského rodu je třeba zadat, zda se jedná o jméno životné nebo neživotné (což by nemělo být ani pro cizince velkým problémem).

Větší skupinou slov, kde můžete narazit na problémy jsou vlastní jména (jména z českého kalendáře snad budou časem zpracována), rovněž nejsou zatím řešena např. jména měst, vesnic, řek a hor jak v Čechách, tak po celém světě.

Pro ostatní výjimky o kterých vím a které jsem nestihl zatím zpracovat byl vytvořen seznam nedořešených slov, takže v některých případech program zahlásí, že to neumí (problematických slov je jistě více - když v lese uvidíte jedno zvíře tak jich je někde dalších 10 :-) ).

Pokud chcete tuto stránku používat off-line, je to možné. Bohužel, vzhledem k tomu, že kód této stránky je založen na java-scriptu, bude při offline provozu hlásit prohlížeč bezpečnostní varování, i když tato stránka neobsahuje žádný škodlivý kód.

Známé problémy

Při životném skloňování se dává přednost osobnímu skloňování před neosobním. Například "slonové" místo "sloni", atp. Je možné, že v příští verzi (pokud bude vytvořena) bude tento problém vyřešen.

Známá nedořešená slova:

moře, Ester, Dagmar, housle, šle, ovoce, Zeus, humus, muka, noe, Noe, Miriam, miriam
(c) 2004-2009 [pteryx.net]