Interakce s ostatními postavami

Tvá postava může v příběhu narazit na další lidi nebo stvůry. S těmito postavami můžeš občas komunikovat.

S ostatními postavami se můžeš bavit tak, že se jich ptáš na věci vyskytující se v příběhu nebo jim o nich říkáš. Mohl bys např. napsat ZEPTEJ SE MÁGA NA HŮLKU nebo ŘEKNI STRÁŽCI O ALARMU. Vždy bys měl používat vazbu ZEPTEJ SE NA nebo ŘEKNI O, protože příběh jiným formám nebude rozumět. Není potřeba vymýšlet žádné komplikované otázky jako zeptej se strážného, jak se otevírá okno. Ve většině případů je mnohem lepší se ptát na konkrétní objekty nebo postavy, na které jsi v příběhu narazil, než zkoušet dotazy na abstraktní témata jako SMYSL ŽIVOTA. Pokud by však v příběhu bylo něco, díky čemuž bys věřil, že se máš na určité abstraktní téma ptát, pak není důvod to nezkusit.

Když budeš říkat nebo se ptát stejné osoby na více témat po sobě, můžeš si uštřit psaní zkrácením ZEPTEJ SE NA na ZEP a ŘEKNI O na ŘEK. Například jakmile už mluvíš s mágem, můžeš zkrátit ZEPTEJ SE MÁGA NA AMULET na pouhé ZEP AMULET. Tím je otázka směrována na stejnou postavu jako v předchozím ZEPTEJ SE NA či ŘEKNI O.

Postavu ve hře pozdravíš napsáním MLUV S (postavou). Tím se pokusíš upoutat její pozornost a začít s ní konverzaci. MLUV S ale není povinné. Pokud chceš, můžeš vždy rovnou začít s příkazy ZEPTEJ SE NA nebo ŘEKNI O.

Příběh může občas nabídnout zvláštní konverzační příkazy, jako např:

(Mohl by ses omluvit nebo vysvětlit situaci.)

Pokud chceš, můžeš se řídit doporučením a zadat příkaz v nabízeném tvaru rozkazovacím způsobem. Obvykle stačí jen pár prvních slov:

>OMLUV SE
>VYSVĚTLI SITUACI

Podobná doporučená sousloví fungují jen ve chvíli, kdy je hra nabídne, takže si nemusíš dělat starosti a zkoušet je jindy a jinde. Nejsou to nové příkazy k zapamatování, jen možnosti navíc v konkrétní situaci a příběh na ně vždy upozorní. Pokud se vyskytnou, nijak tě nelimitují v tom, co můžeš dělat. Vždy můžeš místo doporučení zadat jakýkoliv běžný příkaz.

Nejseš-li si jistý, o čem by se dalo diskutovat, můžeš, kdykoliv se s někým bavíš, zadat příkaz TÉMATA. To ti nabídne seznam námětů, které může tvá postava použít v diskusi s jinou osobou. Příkaz TÉMATA obvykle neodhalí všechny možnosti, takže klidně zkus i další i přes to, že nejsou uvedeny.

S ostatními postavami můžeš interagovat také pomocí fyzických objektů. Například bys mohl mít možnost něco dát jiné postavě příkazem DEJ PENÍZE ÚŘEDNÍKOVI nebo ukázat někomu objekt, třeba UKAŽ MODLU PROFESOROVI. S ostatními postavami můžeš také bojovat, třeba ZAÚTOČ NA TROLA MEČEM nebo HOĎ SEKERU PO TRPASLÍKOVI.

V určitých situacích můžeš jinou postavu požádat, aby pro tebe něco udělala. Stačí napsat jméno postavy, za něj čárku a potom příkaz, který chceš, aby postava vykonala tím stejným způsobem, jako úkoluješ svojí postavu. Např.:

>ROBOTE, JDI NA SEVER

Měj ale na paměti, že nemáš nikdy jistotu, že ostatní postavy budou vždy poslouchat tvá přání. Většina postav má svou vlastní vůli a nebudou automaticky dělat cokoliv, o co je požádáš.