Dokumentace

Návod pro hráče

Články o programování českých textových her v TADS 3

Na serveru textovky.cz bude po celý podzim vycházet seriál o programování textových her v TADS 3. Provede vás tím nejdůležitějším, co budete při tvorbě textových adventur potřebovat. Diskusi k tématu, ve které je možné se zeptat na konkrétní programátorské problémy, vedeme na fóru.

Specifika českého prostředí

Na tomto místě postupně najdete dokumentaci popisující programování textových her v českém jazyce v systému TADS. Popsány však budou jen odlišnosti a specifika českého prostředí. Jak začít programovat textovku se dozvíte v Getting Started in TADS 3.

Dokumentace a informace v angličtině

Zde bych jednak chtěl upozornit na poměrně obsáhlou oficiální dokumentaci a pak také na několik obecnějších článků, které mohou dát určitou představu o tom, jaký TADS je a jak se s ním textové hry tvoří.

Patche

Zde najdete obarvené patche jazykového balíčku. Ty jsou určené především zájemcům o podrobnější informace o tom, jak je překlad vytvořený a jak uvnitř funguje.