Stav překladu

Překlad je z větší části hotový, ale chybí mu rozsáhlejší testování, které by odhalilo případné slabiny. Odhalíte-li nějakou, rád o ní uslyším. V mém TODO listu nyní zbývají zejména následující body:

Známé problémy k řešení

Momentálně nic kritického.

Problémy s nízkou prioritou

Následující body nejsou úplně důležité a proto mají poměrně nízkou prioritu. Budou řešeny spíše v delším časovém horizontu.

Třetí osoba

Ačkoliv hry typicky oslovují hráče ve druhé osobě, TADS obsahuje možnost, aby hra oslovovala hráče v první, druhé nebo třetí osobě a v minulém či přítomném času. Český překlad zatím téměř vůbec nepodporuje třetí osobu. Tato funkčnost má nižší prioritu.

Automatické skloňování

Bylo by fajn mít nějaký nástroj, který ušetří práci se skloňováním názvů objektů a slovníku parseru. S něčím si pohrávám, ale k robustnímu řešení to má daleko a priorita řešení je nízká. Zatím tedy bude nutné si vystačit spíše s ručním zadáním skloňovaných tvarů.