Demonstrační hra

Další dobrodružství Heidi

Aby bylo možné překlad TADS připravit a otestovat, přeložil jsem také malou demonstrační hru Další dobrodružství Heidi. Jedná se o hru, jejíž naprogramování je krok po kroku popisováno v jedné z knih oficiální dokumentace Getting Started in TADS 3.

Smyslem této hry je poskytnout funkční ukázku možností TADS 3 enginu, ilustrovat specifika programování v českém prostředí oproti originálnímu anglickému a také hra slouží jako součást automatizovaného testu.

Attachable

Další demonstrační hra ukazuje možnosti třídy Attachable, která se používá k vytváření objektů, které lze připevnit či připojit k jiným objektům. Práce s Attachable objekty je poměrně komplikovaná, protože je tolik různých možností, jak se takové objekty mohou chovat, že TADS může poskytnout jen obecný rámec, který si musí autor hry přizpůsobit pro svoji hru. Když např. přivážete provaz k těžké bedně a zatímco ho stále držíte, odejdete do jiné místnosti, může nastat mnoho různých případů, jako tažení bedny za sebou, uvolnění provazu od bedny, nebo je provaz tak dlouhý, že se ani nenapne a nebo naopak mi zabrání odejít. Tato hra se snaží alespoň některé možnosti ukázat.