Transkript Dalších dobrodružství Heidi

verze z: 20.2.2011

Nyní bude průběh hry zapisován do souboru. Zadejte VYPNOUT ZÁPIS k ukončení
zaznamenávání.

>o hře
Další dobrodružství Heidi

Výuková hra k TADS 3 - test české lokalizace

Příběh se ovládá psaním příkazů ve formě jednoduchých vět. Níže jsou vypsané
všechny základní konstrukce příkazů, kterým hra rozumí. Místo (věc) napíšete
název jakéhokoliv předmětu, který se ve hře vyskytuje. Části příkazů v
hranatých závorkách nejsou povinné a lomítko značí alternativní možnosti. V
rozhovorech se kromě existujících věcí dá ptát i na (téma) zmíněné ve hře.

pohyb a postoje hráče:

- s, j, v, z, sv, sz, jv, jz (pohyb ve směru světových stran)
- dolů, nahoru, dovnitř, ven, nastup, vystup (další pohyby)
- sedni/stoupni/lehni si [na (věc)], vstaň, slez

manipulace s věcmi:

- inventář
- vem/polož (věc), dej (věc) do/na/za/pod (věc)
- otevři/zavři/odemkni/zamkni (věc)
- oblékni/obuj/svlékni/zuj (věc)

akce:

- rozhlédni se, prozkoumej (věc), koukni do/skrz (věc)
- vyhrab díru v (věc)
- zapni/vypni (věc)
- přebroď (věc), vesluj, zazvoň na (věc)
- čekej

rozhovor s postavou:

- pozdrav, rozluč se (začátek a konec rozhovoru)
- zeptej se na (věc/téma), řekni o (věc/téma), požádej o (věc), ukaž/dej (věc)
- ano, ne (odpovědět na otázku položenou postavou)
- témata (navrhne témata, o kterých můžete mluvit)

systémové příkazy:

- detailní skóre
- konec

>rozhlédni se
Před chatou
Stojíš před chatou. Les se táhne na východ. Krátká pěšina vede kolem chaty na
severozápad.

>prozkoumej sebe
Vypadáš stejně, jako obvykle.

>řekni jí o počasí
Slovo „jí“ teď zrovna na nic neodkazuje.

>požádej o baterie
Koho chceš požádat?

>nastup
Do čeho chceš nastoupit?

>do chaty
Příběh tomuto příkazu nerozumí.

>nastup
Do čeho chceš nastoupit?

>chaty
Na ni nemůžeš nastoupit.

>j
Tímto směrem se pohybovat nemůžeš. Zřetelné směry vedou na východ, na
severozápad a dovnitř.

>prozkoumej neexistující
Slovo „neexistující“ v tomto příběhu není důležité.

(Pokud jste se omylem překlepli, můžete to teď napravit zadáním OPRAVA (nebo
jen O) následovaném opraveným slovem. Kdykoliv vás příběh upozorní na neznámé
slovo, můžete se opravit použitím slova OPRAVA jako dalšího zadaného příkazu.)

>prozkoumej chatu
Je to přesně ten typ hezké malé chaty, o které si lidé z města nechávají zdát.
Kolem dveří rostou růže a světlo do chaty vniká oknem, s čerstvě natřeným rámem
na zeleno.

>vem chatu
I když to je malá chata, přesto je pořád větší než ty. Těžko bys ji přenášela!

>prozkoumej les
Les se rozkládá na východě.

>vem les
Les je příliš daleko.

>pozdrav
Musíš být specifičtější o tom, koho chceš oslovit.

>prozkoumej dvere
Jsou to pěkné bytelné dveře natřené na zeleno, aby ladily s okenním rámem. Jsou
zavřené.

>otevři dveře
Dveře vypadají zamčeně.

>dovnitř
(nejprve zkoušíš otevřít dveře)
Dveře vypadají zamčeně.

>odemkni dveře
Čím je chceš odemknout?

>zeptej se na kouř
Koho se chceš zeptat?

>témata
Momentálně s nikým nemluvíš.

>prozkoumej okno
Okno chaty má čerstvě natřený rám. Před nedávnem bylo sklo umyté.

>koukni skrz okno
Koukáš oknem do malé místnosti v chatě.

Oknem chaty vidíš obyčejnou dřevěnou židli stojící v rohu.

>prozkoumej židli
Je to obyčejná dřevěná židle.

>vem židli
Skrz okno nemůžeš šahat na dřevěnou židli.

>v
Hluboko v lese
Hustým porostem letmo zahlédneš budovu na západě. Cesta vede na severovýchod a
pěšina vede na jih.

Přes cestu ti přeběhla liška.

>naslouchej
Neslyšíš nic neobvyklého.

Náhle se zleva ozvalo zaplácání křídel a z houští vyletěly sojky.

>sv
Mýtina
Uprostřed mýtiny stojí vysoký platan. Jedna pěšina se stáčí na jihozápad, druhá
na sever.

V podrostu to tiše šustí.

>dovnitř
Do čeho chceš vstoupit?

>platan
To není něco, do čeho bys mohla vstoupit.

Z ničeho nic mezi stromy vyskočil jelen a hned se zase vrhl do lesa.

>s
Lesní pěšina
Tahle široká pěšina se táhne lesem víceméně přímo ze severu na jih. Na severu
se nad stromy občas objeví obláček dýmu.

Tlupa králíků se poschovávala zpátky do nor.

>čichej kouř
Ničeho takového jako kouř si nejsi vědoma.

>s
Mýtina s ohništěm
Hlavním objektem na rozlehlé mýtině je doutnající milíř dřevěného uhlí,
vypouštějící periodicky obláčky kouře. Cesta vede na jih a jiná na severozápad.

Uhlíř obchází kolem ohně, občas na něj lopatou připlácne hlínu.

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

>čichej smrad
Kouř voní po páleném dřevu.

>prozkoumej uhlíře
Je obtížné udělat si o něm představu pod tou vší špínou a sazemi. Je zaměstnán
udržováním ohně.

Uhlíř nese lopatu.

>zeptej se ho
Na co se ho chceš zeptat?

>zeptej se na kouř
(ptáš se uhlíře)
„Ehm, promiňte,“ říkáš ve snaze upoutat pozornost uhlíře.

Uhlíř odstoupil od ohně a opřel se o lopatu, aby s tebou mohl mluvit. „Ahoj,
mladá dámo. Dávej pozor, aby ses nedostala příliš blízko k ohni.“

„Neobtěžuje vás ten kouř?“ se ptáš.

„Ale ne! Na to si zvykneš, jen si musíš pamatovat, že nemáš dýchat příliš
zhluboka, když zafouká tvým směrem.“ ujištuje tě.

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

>témata
Mohla by ses ho zeptat na oheň nebo na něho.

>zeptej se na oheň
„Není vám tak trochu horko, když celý den pracujete u ohně?“ zajímáš se.

„Ano, ale být zavřený celý den v kanceláři je ještě více ubíjející,“ odpovídá,
„to nemůžu vystát!“

>témata
Mohla by ses ho zeptat na něho.

>rozhlédni se
Mýtina s ohništěm
Hlavním objektem na rozlehlé mýtině je doutnající milíř dřevěného uhlí,
vypouštějící periodicky obláčky kouře. Cesta vede na jih a jiná na severozápad.

Uhlíř se opírá o lopatu a povídá si s tebou.

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

>zeptej se na něho
„Já jsem Heidi,“ představuješ se, „jak se jmenujete vy?“

„Joe Black,“ odpovídá, „ale moje jméno už brzy bude blb.“

(Mohla bys popřít, že blb není jméno, zeptat se proč nebo se ho zeptat na
něho.)

>zeptej se na něj
„A proč byste...“ začneš.

„Blb,“ opakuje v zoufalém povzdechu.

>rozhlédni se
Mýtina s ohništěm
Hlavním objektem na rozlehlé mýtině je doutnající milíř dřevěného uhlí,
vypouštějící periodicky obláčky kouře. Cesta vede na jih a jiná na severozápad.

Joe Black se opírá o lopatu a povídá si s tebou.

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

>popři, že blb není jméno
„Blb! Co je to za jméno?“ se ptáš.

„Moje jméno – dnes večer,“ odpovídá zasmušile.

>zeptej se proč
„Proč by vaše jméno bylo blb?“ chceš vědět.

Pokývá hlavou, zhluboka si povzdechne a odpovídá, „Dneska jsem jí chtěl dát
prsten – její zásnubní prsten – ale ztratil jsem ho. Stál mě dvouměsíční plat.
A teď už se mnou více nepromluví,“ uzavírá s dalším smutným pokýváním hlavy,
„nikdy.“

>zeptej se proč
Nic takového jako proč tu nevidíš.

>zeptej se na prsten
„Co se stalo s prstenem – jak se vám ho povedlo ztratit?“ se ptáš.

„Nebudeš tomu věřit,“ potřásá znovu hlavou, „před pár hodinama jsem ho vyndal,
abych se na něj podíval, a upustil jsem ho. Než jsem ho ale stačil sebrat,
přilétla straka zlodějka a ulétla s ním!“

>j
Joe Black krátce pokyne hlavou a vrací se k práci.

Lesní pěšina
Tahle široká pěšina se táhne lesem víceméně přímo ze severu na jih. Na severu
se nad stromy občas objeví obláček dýmu.

V podrostu to tiše šustí.

>j
Mýtina
Uprostřed mýtiny stojí vysoký platan. Jedna pěšina se stáčí na jihozápad, druhá
na sever.

>jz
Hluboko v lese
Hustým porostem letmo zahlédneš budovu na západě. Cesta vede na severovýchod a
pěšina vede na jih.

>z
Před chatou
Stojíš před chatou. Les se táhne na východ. Krátká pěšina vede kolem chaty na
severozápad.

Oknem chaty vidíš obyčejnou dřevěnou židli stojící v rohu.

>sz
Zahrada
Tahle roztomilá zahrádka je situována na sever od domu. Řeka teče podél zadního
okraje zahrady, krátká cestička mizí dírou v plotě na jihovýchod a další cesta
vede na západ k silnici. U plotu stojí zahradní kůlna.

Hned u břehu řeky je uvázaná pramice.

>z
Ta cesta vede dolů na silnici a tobě se nechce chodit mezi těmi smradlavými
auty.

>prozkoumej řeku
Řeka je v tomto místě široká a příliš hluboká na přebrodění.

>prozkoumej zahradu
Tahle roztomilá zahrádka je situována na sever od domu. Řeka teče podél zadního
okraje zahrady, krátká cestička mizí dírou v plotě na jihovýchod a další cesta
vede na západ k silnici. U plotu stojí zahradní kůlna.

Hned u břehu řeky je uvázaná pramice.

>prozkoumej plot
Podél východní strany zahrady se táhne vysoký dřevěný plot. Na jeho jižním
konci je průchod před chatu.

>prozkoumej kůlnu
Je to normální zahradní kůlna. Je zavřená.

>otevři
(zahradní kůlnu)
Hotovo.

>dovnitř
Uvnitř zahradní kůlny
Vnitřek kůlny je plný zahradního harampádí, takže se sem sotva vejde jedna
postava. V rohu stojí stará kredenc.

O zeď je opřen pár vesel.

Na staré kredenci je malá plechovka.

>prozkoumej vše
modré šaty: Jsou sice celkem obyčejné, ale myslíš si o nich, že jsou celkem
slušivé.

kroužek na klíče: Kroužek na klíče je prázdný.

plátěný batoh: Nevidíš na něm nic mimořádného.

stará kredenc: Kredenc je stará, stlučená z prken, s oprýskanou modrou a bílou
malbou. Je zavřená. Na staré kredenci je malá plechovka.

malá plechovka: Je to malá čtyřhranná plechovka s držátkem na víčku. Je
zavřená.

pár vesel: Vesla vypadají, že jsou určena na pramici.

>vem vesla
Hotovo.

>otevři kredenc
Otevření staré kredence odhalilo malou modrou svítilnu.

>rozhlédni se
Uvnitř zahradní kůlny
Vnitřek kůlny je plný zahradního harampádí, takže se sem sotva vejde jedna
postava. V rohu stojí stará kredenc.

Stará kredenc obsahuje malou modrou svítilnu. Na staré kredenci je malá
plechovka.

>prozkoumej svítilnu
Je to jen malá modrá svítilna. Je zavřená.

>vem ji
Hotovo.

>prozkoumej plechovku
Je to malá čtyřhranná plechovka s držátkem na víčku. Je zavřená.

>vezmi plechovku
Hotovo.

>i
Neseš kroužek na klíče, plátěný batoh, pár vesel, malou modrou svítilnu a malou
plechovku a na sobě máš modré šaty.

>otevři plechovku
Otevření malé plechovky odhalilo čtyři mince.

>p plechovku
Je to malá čtyřhranná plechovka s držátkem na víčku. Je otevřená a obsahuje
čtyři mince.

>prohledej kredenc
Nevidíš ve staré kredenci nic neobvyklého.

>vem minci
Hotovo.

>vem mince
mince:
(nejprve dáváš pár vesel do plátěného batohu k uvolnění místa)
Hotovo.

mince: Hotovo.
mince: Hotovo.

>dej minci
Komu ji chceš dát?

>dej mince
Komu je chceš dát?

>rozhlédni se
Uvnitř zahradní kůlny
Vnitřek kůlny je plný zahradního harampádí, takže se sem sotva vejde jedna
postava. V rohu stojí stará kredenc.

>tlač kredenc ven
Zahrada
Tahle roztomilá zahrádka je situována na sever od domu. Řeka teče podél zadního
okraje zahrady, krátká cestička mizí dírou v plotě na jihovýchod a další cesta
vede na západ k silnici. U plotu stojí zahradní kůlna.

Hned u břehu řeky je uvázaná pramice.

Tlačíš starou kredenc do volného prostoru.

>ven
Z čeho se chceš dostat ven?

>nastup
(do pramice)

V pramici (u zahrady)
Pramice je jednoduchá dřevěná veslovací loď pro jednoho. Je uvázaná u břehu
řeky u zahrady.

>sedni si
(na dřevěné prkno)
Fajn, teď sedíš na dřevěném prknu.

>vem vesla
(nejprve dáváš kroužek na klíče do plátěného batohu k uvolnění místa, potom
dáváš malou modrou svítilnu do plátěného batohu k uvolnění místa, potom dáváš
malou plechovku do plátěného batohu k uvolnění místa)
Hotovo.

>vesluj
Vesluješ po řece pod mostem, až nakonec přistaneš u dřevěného mola.

V pramici (u mola) (sedíš na dřevěném prknu)
Pramice je jednoduchá dřevěná veslovací loď pro jednoho. Je uvázaná u břehu
řeky u mola.

>ven
(z dřevěného prkna)
Fajn, už nejsi na dřevěném prknu.

>vystup
Molo
Tohle dřevěné molo stojí na břehu řeky. Po proudu na východ vidíš silniční most
a cesta pokračuje kolem přístaviště na západ. Na jihu je malý krámek.

Hned u břehu řeky je uvázaná pramice.

>j
Uvnitř obchodu
Interiér je přeplněn regály, které jsou zarovnané zbožím všeho druhu včetně
základních potravin, bonbónů, tyčinek, baterií, pití a kapesníků. Za pultem
jsou dveře označené 'VSTUP ZAKÁZÁN'.

Na pultu je mosazný zvonek.

>j
Přes pult ke dveřím nemůžeš.

>zazvoň na zvonek
CINK!

>čekej
Čas plyne...

Mladá prodavačka vchází dveřmi a stoupá si za pokladnu.

„Ahoj, čím mohu posloužit?“ se ptá.

>témata
Nemáš na mysli nic konkrétního, o čem by ses chtěla bavit s mladou prodavačkou.

>řekni mu o počasí
S ním nemůžeš mluvit.

>řekni jí o počasí
„Jaké překrásné počasí to máme, nemyslíte?“ poznamenáš.

„Absolutně,“ souhlasí s tebou, „a pokud budeme mít štěstí, vydrží i zítra.“

>odemkni dveře
Dveře nejsou důležité.

>zeptej se na uhlíře
„Znáte Joe Blacka, starého chlápka pracujícího v lese?“ ptáš se nevinně.

„On ve skutečnosti není tak starý,“ odpovídá nesměle.

>požádej o baterie
„Ráda bych baterie do svítilny, prosím,“ požaduješ.

„Samozřejmě, budou to tři libry,“ informuje tě mladá prodavačka.

>dej minci
(mladé prodavačce)
Vysypala jsi minci. „Ehm, to není dost,“ zdůrazňuje a kouká na tebe v očekávání
vyrovnání účtu.

>dej minci
(mladé prodavačce)
Vysypala jsi minci. „Ehm, to není dost,“ zdůrazňuje a kouká na tebe v očekávání
vyrovnání účtu.

>požádej o baterie
„Mohla bych dostat baterie do svítilny prosím?“ požádáš.

„Musíš mi ještě dát jednu libru.“ říká.

>dej mince
(mladé prodavačce)
Vysypala jsi dvě mince.
Mladá prodavačka si bere peníze a z police nese malou červenou baterii. Podává
ti malou červenou baterii se slovy: „Tady máš a tady máš nazpátek.“

>zeptej se na ni
„Já jsem Heidi. Jak se jmenujete vy?“ ses zeptala.

„Ahoj Heidi, já jsem Sally,“ usmála se na tebe.

>otevři svítilnu
Hotovo.

>koukni do svítilny
Nevidíš v malé modré svítilně nic neobvyklého.

>dej baterii do svítilny
Dáváš malou červenou baterii do malé modré svítilny.

(Tvé skóre se právě zvýšilo o jeden bod.)

(Pokud bys příště raději neslyšela o změnách skóre, napiš VYPNI UPOZORŇOVÁNÍ.)

>zapni svítilnu
Fajn, malá modrá svítilna je teď zapnutá.

Sally se otočila a začala přepočítávat zboží v policích.

>zapni svítilnu
Malá modrá svítilna už je zapnutá.

>inventář na výšku
U sebe máš:
  modré šaty (na sobě)
  plátěný batoh, který obsahuje:
    kroužek na klíče
    malou modrou svítilnu (svítí)
    malou plechovku
  minci
  pár vesel
Plátěný batoh obsahuje:
  kroužek na klíče
  malou modrou svítilnu (svítí)
  malou plechovku

>vypni svítilnu
Fajn, malá modrá svítilna je teď vypnutá.

>prozkoumej pytlík
Nic takového jako pytlík tu nevidíš.

>řekni si o bonbóny
„Dobrý den, Sally,“ oslovuješ.

„Ahoj, Heidi, co pro tebe mohu udělat?“ ptá se Sally.

„Ráda bych pytlík bonbónů, prosím,“ požaduješ.

„Samozřejmě, bude to jedna libra,“ informuje tě Sally.

>dej minci
(Sally)
Vysypala jsi minci. Sally si bere peníze a z police nese pytlík bonbónů. Podává
ti pytlík bonbónů se slovy: „Tady máš.“

>prozkoumej pytlík
Pytlík bonbónů. Obsahuje deset bonbónů (pět červených, tři zelené a dva žluté).

>vem 0 bonbónů
S nulovým množstvím nemůžeš nic dělat.

>vem 20 bonbónů
Tolik bonbónů tu nevidíš.

>vem červený bonbón
Hotovo.

>ochutnej bonbón
(červený bonbón)
Chutná sladce a kysele.

>dej bonbón do pytlíku
Dáváš červený bonbón do pytlíku bonbónů.

Sally se otočila a začala přepočítávat zboží v policích.

>sněz bonbón
A který bonbón máš na mysli? Zelený bonbón, žlutý bonbón, nebo červený bonbón?

>žlutý
(nejprve bereš žlutý bonbón z pytlíku bonbónů)
Hodila sis žlutý bonbón do pusy a vycucala jsi ho. Chutná dobře, ale nevydržel
tak dlouho, jak jsi očekávala.

>inventář
U sebe máš:
  modré šaty (na sobě)
  plátěný batoh, který obsahuje:
    kroužek na klíče
    malou modrou svítilnu
    malou plechovku
  pár vesel
  pytlík bonbónů, který obsahuje:
    devět bonbónů
      pět červených
      tři zelené
      jeden žlutý
Plátěný batoh obsahuje:
  kroužek na klíče
  malou modrou svítilnu
  malou plechovku

>vem sally
(nejprve dáváš pár vesel do plátěného batohu k uvolnění místa)
To by se Sally nejspíš nelíbilo.

>sally, jdi severně
Sally odchází.

>sedni si
(na podlahu)
Fajn, teď sedíš na podlaze.

>z
Tímto směrem se pohybovat nemůžeš. Zřetelné směry vedou na jih a ven na molo.

>ven
(nejprve vstáváš)

Molo
Tohle dřevěné molo stojí na břehu řeky. Po proudu na východ vidíš silniční most
a cesta pokračuje kolem přístaviště na západ. Na jihu je malý krámek.

Hned u břehu řeky je uvázaná pramice.

Sally tu čeká a pozpěvuje si nějakou melodii.

>sally, sedni
Sally si sedá na zem.

>prozkoumej sally
Prodavačka je srdečná žena s růžovými tvářemi a načechranými blond vlasy. Sally
sedí na zemi. Pozpěvuje si.

Sally nese čtyři mince.

>polož červený a zelený bonbón
červený bonbón:
(nejprve bereš červený bonbón z pytlíku bonbónů)
Hotovo.

zelený bonbón:
(nejprve bereš zelený bonbón z pytlíku bonbónů)
Hotovo.

>sally, rozhlédni se
Molo (sedí na zemi)
Tohle dřevěné molo stojí na břehu řeky. Po proudu na východ vidí silniční most
a cesta pokračuje kolem přístaviště na západ. Na jihu je malý krámek.

Hned u břehu řeky je uvázaná pramice.

Vidí tu dva bonbóny (jeden červený a jeden zelený).

Ty tu stojíš.

>sally, vem bonbón
A který bonbón máš na mysli? Červený bonbón, zelený bonbón, nebo žlutý bonbón?

>červený
A který červený bonbón máš na mysli? Červený bonbón na zemi, nebo tvůj červený
bonbón?

>můj
Nedovolíš Sally ho vzít.

>sally, ochutnej bonbón
A který bonbón máš na mysli? Červený bonbón, zelený bonbón, nebo žlutý bonbón?

>zelený
A který zelený bonbón máš na mysli? Zelený bonbón na zemi, nebo tvůj zelený
bonbón?

>na zemi
Chutná sladce a kysele.

>sally, vem pramici
Pramice je pro Sally příliš těžká, nezdvihne ji.

>sally, dej zelený bonbón sobě
Sally ničeho nedosáhne, když dá zelený bonbón sama sobě.

>sally, nastup
Sally vstává.

Sally odchází.

>s
Tímto směrem se pohybovat nemůžeš. Zřetelné směry vedou na jih zpátky do
obchodu a na západ.

>dovnitř
Do čeho chceš vstoupit?

>do pramice
V pramici (u mola)
Pramice je jednoduchá dřevěná veslovací loď pro jednoho. Je uvázaná u břehu
řeky u mola.

Sally tu čeká a pozpěvuje si nějakou melodii.

>sally, sedni si
Sally si sedá na dřevěné prkno.

>prozkoumej sally
Prodavačka je srdečná žena s růžovými tvářemi a načechranými blond vlasy. Sally
sedí na dřevěném prknu. Pozpěvuje si.

Sally nese čtyři mince.

>vem vesla
Hotovo.

>vesluj
Vesluješ po řece pod mostem, až nakonec přistaneš na spodní straně zahrady.

V pramici (u zahrady)
Pramice je jednoduchá dřevěná veslovací loď pro jednoho. Je uvázaná u břehu
řeky u zahrady.

Sally tu čeká a pozpěvuje si nějakou melodii.

>sally, následuj
Koho chceš, aby Sally následovala?

>mě
„Dobrá, půjdu s tebou.“

>ven
Zahrada
Tahle roztomilá zahrádka je situována na sever od domu. Řeka teče podél zadního
okraje zahrady, krátká cestička mizí dírou v plotě na jihovýchod a další cesta
vede na západ k silnici. U plotu stojí zahradní kůlna.

Hned u břehu řeky je uvázaná pramice.

Sally přichází na zahradu.

>jv
Před chatou
Stojíš před chatou. Les se táhne na východ. Krátká pěšina vede kolem chaty na
severozápad.

Oknem chaty vidíš obyčejnou dřevěnou židli stojící v rohu.

Sally přichází ze severozápadu.

>sally, čekej
Sally čeká...

>sally, odemkni dveře
Čím chceš, aby Sally odemkla?

>v
Hluboko v lese
Hustým porostem letmo zahlédneš budovu na západě. Cesta vede na severovýchod a
pěšina vede na jih.

>sv
Mýtina
Uprostřed mýtiny stojí vysoký platan. Jedna pěšina se stáčí na jihozápad, druhá
na sever.

>s
Lesní pěšina
Tahle široká pěšina se táhne lesem víceméně přímo ze severu na jih. Na severu
se nad stromy občas objeví obláček dýmu.

Tlupa králíků se poschovávala zpátky do nor.

>s
Mýtina s ohništěm
Hlavním objektem na rozlehlé mýtině je doutnající milíř dřevěného uhlí,
vypouštějící periodicky obláčky kouře. Cesta vede na jih a jiná na severozápad.

Joe Black obchází kolem ohně, občas na něj lopatou připlácne hlínu.

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

>pozdrav uhlíře
„Dobrý den!“ povídáš s úsměvem.

„Ještě jedou zdravím!“ říká Joe Black a dává si přestávku od práce, aby se
opřel o lopatu.

(Mohla by ses ho zeptat na něho.)

>vem lopatu
Nedovolí ti ji vzít.

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

>požádej o lopatu
„Mohla bych si půjčit vaší lopatu, prosím?“ požádáš.

„No tak dobrá,“ váhavě souhlasí a podává ti lopatu, „ale určitě mi ji zase
přines zpátky.“

>rozluč se
„Zatím naschle,“ loučíš se.

„A nenechávej si ji moc dlouho – hned jak ji nebudeš potřebovat, tak mi ji
vrať!“ naléhá na tebe.

>j
Lesní pěšina
Tahle široká pěšina se táhne lesem víceméně přímo ze severu na jih. Na severu
se nad stromy občas objeví obláček dýmu.

Přes cestu ti přeběhla liška.

>j
Mýtina
Uprostřed mýtiny stojí vysoký platan. Jedna pěšina se stáčí na jihozápad, druhá
na sever.

Z ničeho nic mezi stromy vyskočil jelen a hned se zase vrhl do lesa.

>jz
Hluboko v lese
Hustým porostem letmo zahlédneš budovu na západě. Cesta vede na severovýchod a
pěšina vede na jih.

>j
Před jeskyní
Pěšina mezi stromy ze severu končí před ústím velké jeskyně na jihu. Nad
jeskyní se prudce zvedá skála.

>vem svítilnu
Hotovo.

>vyhrabej díru
V čem chceš vyhrabat díru?

>j
Ve tmě
Je tu naprostá tma.

>j
Je tu příliš velká tma, než abys viděla na cestu.

>rozsviť
(malou modrou svítilnu)
Fajn, malá modrá svítilna je teď zapnutá.

Uvnitř velké jeskyně
Jeskyně je větší, než by se z úzkého vchodu zdálo. Dokonce i dospělý se může
pohodlně postavit. Podlaha v jeskyni je dost písčitá, zhruba uprostřed je
povrch, který musel být nedávno narušen.

>podej lopatu
Komu ji chceš dát?

>polož lopatu
Hotovo.

>vyhrabej díru
(v podlaze)
Čím chceš vyhrabat díru?

>lopatou
(nejprve bereš lopatu)
Vykopala jsi malou díru v písčité podlaze a našla staré boty.

(Tvé skóre se právě zvýšilo o jeden bod.)

>vem boty
Hotovo.

>hledej stopy
V čem chceš hledat?

>otevři svítilnu
Otevření malé modré svítilny odhalilo malou červenou baterii.

>vyndej baterii
(nejprve dáváš pár vesel do plátěného batohu k uvolnění místa)
(z malé modré svítilny)
Vyndáním baterie svítilna přestala svítit.

Najednou tu je naprostá tma.

>prozkoumej boty
Na to je tu moc velká tma.

>s
Před jeskyní
Pěšina mezi stromy ze severu končí před ústím velké jeskyně na jihu. Nad
jeskyní se prudce zvedá skála.

>s
Hluboko v lese
Hustým porostem letmo zahlédneš budovu na západě. Cesta vede na severovýchod a
pěšina vede na jih.

>v
Tímto směrem se pohybovat nemůžeš. Zřetelné směry vedou na jih zpátky před
jeskyni, na západ před chatu a na severovýchod na mýtinu.

Náhle se zleva ozvalo zaplácání křídel a z houští vyletěly sojky.

>sv
Mýtina
Uprostřed mýtiny stojí vysoký platan. Jedna pěšina se stáčí na jihozápad, druhá
na sever.

Z ničeho nic mezi stromy vyskočil jelen a hned se zase vrhl do lesa.

>s
Lesní pěšina
Tahle široká pěšina se táhne lesem víceméně přímo ze severu na jih. Na severu
se nad stromy občas objeví obláček dýmu.

Náhle se zleva ozvalo zaplácání křídel a z houští vyletěly sojky.

>s
Mýtina s ohništěm
Hlavním objektem na rozlehlé mýtině je doutnající milíř dřevěného uhlí,
vypouštějící periodicky obláčky kouře. Cesta vede na jih a jiná na severozápad.

Joe Black obchází kolem ohniště, mračí se, jak se instinktivně snaží nahmátnout
lopatu, která tu není.

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

Jak vidí, že přicházíš, jde ti naproti. „Už jsi s mou lopatou skončila?“
nervózně se ptá.

>s
Tímto směrem se pohybovat nemůžeš. Zřetelné směry vedou na jih zpátky na lesní
pěšinu a na severozápad.

„Co ta moje lopata? Už jsi s ní skončila?“ opakuje Joe Black, plný obav.

>pozdrav
Pozornost Joe Blacka už máš.

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

>ne
„Ještě ne; mohu si ji ještě chvíli nechat?“ požádáš.

„Tak tedy dobře,“ přiznává zdráhavě, „ale potřebuju ji k práci, takže si prosím
pospěš.“

>sz
„Zatím naschle,“ loučíš se.

„A nenechávej si ji moc dlouho – hned jak ji nebudeš potřebovat, tak mi ji
vrať!“ naléhá na tebe.

U břehu
Cesta mezi stromy od jihovýchodu končí u potoka. Na protějším břehu na západ
vidíš otevřenou louku.

V trávě se občas zableskne nějaký mosazný předmět, jak se v něm odráží slunce.

>prozkoumej předmět
Je příliš daleko, než abys zahlédla jakékoliv detaily.

>obuj boty
Hotovo, máš na sobě staré boty.

>přebroď potok
Velká louka
Tahle rozlehlá louka se rozkládá skoro až k obzoru na sever, západ i jih. Na
východě je ohraničena prudkým potokem.

Drobný mosazný předmět leží v trávě.

>prozkoumej předmět
Je to malý mosazný klíč se zašlou visačkou, která se už nedá přečíst.

>vem klíč
Bereš malý mosazný klíč a navlékáš ho na kroužek na klíče.

(Tvé skóre se právě zvýšilo o jeden bod.)

>v
U břehu
Cesta mezi stromy od jihovýchodu končí u potoka. Na protějším břehu na západ
vidíš otevřenou louku.

>v
Tímto směrem se pohybovat nemůžeš. Zřetelné směry vedou na západ zpátky na
velkou louku a na jihovýchod na mýtinu s ohništěm.

>jv
Mýtina s ohništěm
Hlavním objektem na rozlehlé mýtině je doutnající milíř dřevěného uhlí,
vypouštějící periodicky obláčky kouře. Cesta vede na jih a jiná na severozápad.

Joe Black obchází kolem ohniště, mračí se, jak se instinktivně snaží nahmátnout
lopatu, která tu není.

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

Jak vidí, že přicházíš, jde ti naproti. „Už jsi s mou lopatou skončila?“
nervózně se ptá.

>ano
„Ano, skončila.“ odpovídáš.

„A můžeš mi ji tedy vrátit?“ žádá.

>podej lopatu
(Joe Blackovi)
„Tady máte lopatu,“ říkáš a podáváš mu ji.

„Oh, díky!“ odvětí a bere si ji s evidentní úlevou.

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

>j
Joe Black krátce pokyne hlavou a vrací se k práci.

Lesní pěšina
Tahle široká pěšina se táhne lesem víceméně přímo ze severu na jih. Na severu
se nad stromy občas objeví obláček dýmu.

Přes cestu ti přeběhla liška.

>j
Mýtina
Uprostřed mýtiny stojí vysoký platan. Jedna pěšina se stáčí na jihozápad, druhá
na sever.

>jz
Hluboko v lese
Hustým porostem letmo zahlédneš budovu na západě. Cesta vede na severovýchod a
pěšina vede na jih.

Tlupa králíků se poschovávala zpátky do nor.

>z
Před chatou
Stojíš před chatou. Les se táhne na východ. Krátká pěšina vede kolem chaty na
severozápad.

Oknem chaty vidíš obyčejnou dřevěnou židli stojící v rohu.

Sally tu čeká a pozpěvuje si nějakou melodii.

>odemkni dveře
(nejprve bereš kroužek na klíče z plátěného batohu)
Zkusila jsi každý klíč na kroužku na klíče a zjistila jsi, že malý mosazný klíč
pasuje do zámku. Hotovo.

>otevři je
Hotovo.

>zuj si boty
Hotovo, už na sobě nemáš staré boty.

>dovnitř
Uvnitř chaty
Útulný pokoj vypadá bezvadně upravený. Dveře vedou na východ.

V koutě stojí obyčejná dřevěná židle.

Vidíš odsud před chatu. Sally tam stojí.

>prozkoumej židli
Je to obyčejná dřevěná židle.

>tlač židli ven
To by nemělo žádný efekt.

>vem židli
Hotovo.

>inventář
U sebe máš:
  modré šaty (na sobě)
  plátěný batoh, který obsahuje:
    malou plechovku
    pár vesel
  pytlík bonbónů, který obsahuje:
    sedm bonbónů
      čtyři červené
      dva zelené
      jeden žlutý
  malou modrou svítilnu
  staré boty
  malou červenou baterii
  kroužek na klíče, který obsahuje:
    malý mosazný klíč
  dřevěnou židli
Plátěný batoh obsahuje:
  malou plechovku
  pár vesel

>v
Před chatou
Stojíš před chatou. Les se táhne na východ. Krátká pěšina vede kolem chaty na
severozápad.

Sally tu čeká a pozpěvuje si nějakou melodii.

>polož židli
Hotovo.

>sally, stoupni si na židli
Sally si stoupá na dřevěnou židli.

>prozkoumej sally
Prodavačka je srdečná žena s růžovými tvářemi a načechranými blond vlasy. Sally
stojí na dřevěné židli. Pozpěvuje si.

Sally nese čtyři mince.

>sally, slez
Sally sestupuje z dřevěné židle.

>vem židli
Hotovo.

>vem židli
Dřevěnou židli už držíš.

>v
Hluboko v lese
Hustým porostem letmo zahlédneš budovu na západě. Cesta vede na severovýchod a
pěšina vede na jih.

V podrostu to tiše šustí.

>sv
Mýtina
Uprostřed mýtiny stojí vysoký platan. Jedna pěšina se stáčí na jihozápad, druhá
na sever.

>prozkoumej platan
Jak stojíš uprostřed mýtiny, ten silný strom vypadá, že by se po něm dalo dobře
lézt. Pod stromem na zemi leží kupa větví.

>poraď se s platanem o klacku
To není něco, s čím by ses mohla poradit.

>nahoru
Nejnižší větev je o kousek výše, než kam dosáhneš.

Náhle se zleva ozvalo zaplácání křídel a z houští vyletěly sojky.

>prozkoumej větev
Nejnižší větev stromu je vysoko, ze země na ni nedosáhneš.

Z ničeho nic mezi stromy vyskočil jelen a hned se zase vrhl do lesa.

>prozkoumej větve
Je tu spousta větviček. Většina z nich je malá, nedostatečná a nepoužitelná,
ale je mezi nimi i jeden celkem dlouhý a pevný klacek.

>prozkoumej klacek
Je zhruba půl metru dlouhý, v průměru má centimetr a je i vcelku rovný.

>vem větev
Nemůžeš ji vzít.

V podrostu to tiše šustí.

>vem větve
Kupa větví není důležitá.

Tlupa králíků se poschovávala zpátky do nor.

>vem klacek
Hotovo.

>vyskoč
Kousek vyskakuješ a dopadáš zpátky na stejném místě.

Přes cestu ti přeběhla liška.

>polož židli
Hotovo.

>rozhlédni se
Mýtina
Uprostřed mýtiny stojí vysoký platan. Jedna pěšina se stáčí na jihozápad, druhá
na sever.

Vidíš tu dřevěnou židli.

Z ničeho nic mezi stromy vyskočil jelen a hned se zase vrhl do lesa.

>stoupni si na židli
Fajn, teď stojíš na dřevěné židli.

Přes cestu ti přeběhla liška.

>nahoru
Přitažením k větvi se ti podařilo vyhoupnout na strom.

Na vrcholku stromu
Stojíš nejistě přitisknuta ke kmeni hned vedle pevné úzké větve.

Na větvi je ptačí hnízdo.

(Tvé skóre se právě zvýšilo o jeden bod.)

>zakřič
Křičíš tak hlasitě, jak jen dovedeš. Tvůj křik však zaniká ve větru.

>vyskoč
Tady ne - mohla bys spadnout na zem a ošklivě se poranit.

>odlož klíč
Odkládáš malý mosazný klíč. Padá kamsi dolů z dohledu.

>prozkoumej větev
Větev vypadá příliš úzká na chození či lezení, ale dost silná na udržení určité
tíhy. Na větvi je ptačí hnízdo.

>prozkoumej hnízdo
Je pečlivě upletené z větviček a mechu.

>koukni do hnízda
Musela bys hnízdo držet, aby ses mohla podívat dovnitř.

>posuň hnízdo pomocí klacku
Použitím klacku se ti povedlo přiblížit hnízdo natolik, až se ti ho podařilo
vzít.

>koukni do hnízda
Bližší pohled na hnízdo odhalil diamantový prsten!

(Tvé skóre se právě zvýšilo o jeden bod.)

>prozkoumej prsten
Prsten je vyroben z třpytícího se diamantu zasazeného v platině. Vypadá jako
svatební.

>inventář
U sebe máš:
  modré šaty (na sobě)
  plátěný batoh, který obsahuje:
    malou plechovku
    pár vesel
  pytlík bonbónů, který obsahuje:
    sedm bonbónů
      čtyři červené
      dva zelené
      jeden žlutý
  malou modrou svítilnu
  staré boty
  malou červenou baterii
  kroužek na klíče
  dlouhý klacek
  ptačí hnízdo, které obsahuje:
    diamantový prsten
Plátěný batoh obsahuje:
  malou plechovku
  pár vesel

>dolů
Mýtina
Uprostřed mýtiny stojí vysoký platan. Jedna pěšina se stáčí na jihozápad, druhá
na sever.

Vidíš tu dřevěnou židli a malý mosazný klíč.

V podrostu to tiše šustí.

>sedni si
(na dřevěnou židli)
Fajn, teď sedíš na dřevěné židli.

>vem židli
Nemůžeš ji vzít, dokud ji zabíráš.

>sedni si na zem
(nejprve vstáváš)
Fajn, teď sedíš na zemi.

>sedni si na zem
Už sedíš na zemi.

>polož hnízdo na židli
Hotovo.

Tlupa králíků se poschovávala zpátky do nor.

>polož hnízdo na židli
Ptačí hnízdo už je na dřevěné židli.

>rozhlédni se
Mýtina (sedíš na zemi)
Uprostřed mýtiny stojí vysoký platan. Jedna pěšina se stáčí na jihozápad, druhá
na sever.

Vidíš tu dřevěnou židli (na které je ptačí hnízdo (které obsahuje diamantový
prsten)) a malý mosazný klíč.

>vem židli
Hotovo.

Náhle se zleva ozvalo zaplácání křídel a z houští vyletěly sojky.

>inventář
U sebe máš:
  modré šaty (na sobě)
  plátěný batoh, který obsahuje:
    malou plechovku
    pár vesel
  pytlík bonbónů, který obsahuje:
    sedm bonbónů
      čtyři červené
      dva zelené
      jeden žlutý
  malou modrou svítilnu
  staré boty
  malou červenou baterii
  kroužek na klíče
  dlouhý klacek
  dřevěnou židli, na které bylo:
    ptačí hnízdo, které obsahuje:
      diamantový prsten
Plátěný batoh obsahuje:
  malou plechovku
  pár vesel

>s
(nejprve vstáváš)

Lesní pěšina
Tahle široká pěšina se táhne lesem víceméně přímo ze severu na jih. Na severu
se nad stromy občas objeví obláček dýmu.

V podrostu to tiše šustí.

>s
Mýtina s ohništěm
Hlavním objektem na rozlehlé mýtině je doutnající milíř dřevěného uhlí,
vypouštějící periodicky obláčky kouře. Cesta vede na jih a jiná na severozápad.

Joe Black obchází kolem ohně, občas na něj lopatou připlácne hlínu.

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

>dobrý den
„Dobrý den!“ povídáš s úsměvem.

„Ještě jedou zdravím!“ říká Joe Black a dává si přestávku od práce, aby se
opřel o lopatu.

(Mohla by ses ho zeptat na něho nebo mu říci o prstenu.)

>řekni mu o prstenu
„Našla jsem prsten v ptačím hnízdě na stromě kousek odsud,“ říkáš mu a ukazuješ
přibližně na jih, „mohl by to být ten váš?“

„Opravdu?“ ptá se a jeho oči zazářily příslibem naděje. „Ukaž mi ho!“

Vítr k tobě zavál dusivý oblak kouře.

>ukaž mu prsten
(nejprve bereš diamantový prsten z ptačího hnízda)
Jakmile jsi podala prsten Joe Blackovi, jeho oči zaplály nadšením a v údivu mu
poklesla čelist: „Ty jsi ho našla!“ říká, „Bůh ti žehnej, tys ho opravdu našla!
Teď můžu jít za svou láskou! Díky drahá, to je naprosto úžasné!“

(Tvé skóre se právě zvýšilo o dva body.)

*** VYHRÁLA JSI ***

Ve 222 tazích jsi získala 7 ze 7 maximálně možných bodů.

Chceš NAHRÁT uloženou pozici, RESTARTOVAT příběh, ODVOLAT poslední tah,
zobrazit své DETAILNÍ SKÓRE nebo dát KONEC hry?

>detailní skóre
Ve 222 tazích jsi získala 7 ze 7 maximálně možných bodů. Tvé skóre zahrnuje:
  1 bod za vložení baterie do svítilny
  1 bod za nalezení bot
  1 bod za získání klíče
  1 bod za dosáhnutí vrcholu stromu
  1 bod za nalezení prstenu
  2 body za vrácení prstenu Joe Blackovi

Chceš NAHRÁT uloženou pozici, RESTARTOVAT příběh, ODVOLAT poslední tah,
zobrazit své DETAILNÍ SKÓRE nebo dát KONEC hry?

>konec
Díky, že jste si zahráli!