Transkript attachable

Nebyl jsi zrovna nadšený, že jsi byl tím, kdo dostal rozkaz jít ven a opravit
komunikační anténu. Ale tahle procházka do vesmíru ti nejspíše zachránila
život.

Válečná loď Federace (alespoň předpokládáš, že to byla válečná loď Federace) se
objevila znenadání a bez varování udeřila na drobné špionážní plavidlo, které
provrtala jediným výstřelem svého laserového děla a odhodila tě z tvé vratké
pozice. Velice pochybuješ, že by někdo uvnitř lodi mohl přežít – nikdo další na
sobě neměl skafandr a dekomprese by je zabila téměř okamžitě.

Naštěstí nepřátelská loď zmizela stejně rychle, jako se objevila. Zřejmě
předpokládala, že její práce je dokončena a ani se neunavovala podívat se po
přeživších. Vždyť tu také málem žádní nebyli – zabralo ti přes hodinu se dostat
zpátky k lodi do přechodové komory, když ti téměř došel kyslík v lahvi. Sundal
sis helmu a zhluboka ses nadýchl vzduchu v komoře. Ještě sis vzpomněl vypnout
baterku na helmě, protože také začala pohasínat.

Ale tím tvé trable zdaleka ještě nekončí.

Ve tmě
Je tu naprostá tma.

Osvětlení komory právě zhaslo, to bude další z následků poškození zaviněné
válečnou lodí Federace. Umělá gravitace přesto zatím, jak se zdá, funguje,
takže pár záložních baterií musí mít ještě trochu energie v zásobě.

>zapni baterku
Fajn, baterka je teď zapnutá.

Hlavní přechodová komora
Tahle malá přechodová komora na levoboku lodi je tak akorát pro jednu stojící
postavu – dvě by se už nepohodlně mačkaly. Dvojice pák ovládá vzduchotěsné
dveře a trojice ciferníků měří tlak vzduchu uvnitř a vně přechodové komory.

>nasaď si přilbu
Hotovo, máš na sobě přilbu.

>zatáhni za zelenou
Vnitřní dveře se otevřely. Komorou proběhl prudký pohyb vzduchu.

>j
Tento směr tu nedává smysl. Na palubě lodi můžeš jít na levobok (LB), pravobok
(PB), příď (PD) nebo na záď (ZD).

>pb
Nákladový prostor
Tato oblast vypadá výstřelem z nepřátelské lodi víceméně nepoškozená, ačkoliv
všechno, co nebylo přiděláno, bylo nejspíše z lodi vysáto při dekompresi
provázející výbuch v jiné části, protože přepážky v lodi nejsou utěsněné.
Skříňka s vybavením vypadá v pořádku a mrazák s jídlem také. Dveře přechodové
komory jsou na levobok a ovládají se červeným tlačítkem. Strojovna je na zádi a
ubikace leží směrem k přídi. Na přepážce je zásuvka pro nabíjení a stranou je
naviják (používaný k upevnění zásob na palubě lodi).

Ve stojanu vedle přechodové komory zbývá poslední kyslíková lahev; doufáš, že
je stále plná.

Krátký kus lana se houpe na navijáku.

>odstraň prázdnou lahev
(z vesmírného skafandru)
Hotovo. Vzduch ve tvé přilbě začíná připadat velmi vyčpělý.

>připoj plnou lahev ke skafandru
Hotovo. Do tvé přilby najednou začal proudit čerstvý kyslík.

>zapoj baterku do zásuvky
(nejprve uvolňuješ baterku od přilby)
Hotovo.

>otevři skříňku
(nejprve odemykáš skříňku s vybavením)
Otevření skříňky s vybavením odhalilo různé vybavení.

>p vybavení
Jakmile obhlédneš škody, budeš vědět, co budeš potřebovat k opravě.

>vem vybavení
Jakmile obhlédneš škody, budeš vědět, co budeš potřebovat k opravě.

>příď
Ve tmě
Je tu naprostá tma.

>záď
Nákladový prostor
Skříňka s vybavením vypadá v pořádku a mrazák s jídlem také. Dveře přechodové
komory jsou na levobok a ovládají se červeným tlačítkem. Strojovna je na zádi a
ubikace leží směrem k přídi. Na přepážce je zásuvka pro nabíjení a stranou je
naviják (používaný k upevnění zásob na palubě lodi).

Skříňka s vybavením obsahuje různé vybavení.

K nabíjecí zásuvce je připojena baterka (svítí).

Krátký kus lana se houpe na navijáku.

>připevni baterku k přilbě
(nejprve odpojuješ baterku od nabíjecí zásuvky)
Hotovo.

>příď
Ubikace
Tato oblast očividně dostala zásah laserovým dělem. I kdyby to nebylo na první
pohled poznat podle velké díry v trupu na místě, kde by měla být kajuta na
pravobok, je to jasné podle trosek, které bývaly obytnou místností. Jedna
kajuta na levoboku by ale stále mohla být obytná. Skladový prostor leží směrem
na záď a směrem na příď je můstek.

Nejsou tu známky po žádném z ostatních členů posádky. Nejspíš byli všichni
vycucnuti ven z lodi dírou v trupu při náhlé dekompresi.

Výbuch mimo jiné odkryl hlavní kabelový žlab, který se táhne podlahou, a je
vidět, že část hlavního napájecího kabelu je kompletně upálená a chybí.
Naneštěstí to vypadá, že trosky z výbuchu ztěžují přístup ke žlabu.

Masa spečených kovových trosek je rozptýlena po palubě.

Kabelový žlab obsahuje zadní část kabelu a přední část kabelu.

>záď
Nákladový prostor
Skříňka s vybavením vypadá v pořádku a mrazák s jídlem také. Dveře přechodové
komory jsou na levobok a ovládají se červeným tlačítkem. Strojovna je na zádi a
ubikace leží směrem k přídi. Na přepážce je zásuvka pro nabíjení a stranou je
naviják (používaný k upevnění zásob na palubě lodi).

Skříňka s vybavením obsahuje různé vybavení, žlutý konektor, červený konektor,
roli šedivé tkaniny a kus černého kabelu.

Krátký kus lana se houpe na navijáku.

>zmáčkni modré tlačítko
Nic se nestalo zřejmě proto, že naviják je bez energie.

>zapoj černý do navijáku
(nejprve bereš kus černého kabelu, potom ho dáváš na podlahu)
Hotovo.

>zapoj černý do zásuvky
Hotovo.

>zmáčkni modré tlačítko
Naviják krátce zakňučel a lano se párkrát zaškubalo, ale protože je naviják
úplně navinutý, nic dalšího se nestalo.

>vem lano
Hotovo.

>pd
Ubikace
Tato oblast očividně dostala zásah laserovým dělem. I kdyby to nebylo na první
pohled poznat podle velké díry v trupu na místě, kde by měla být kajuta na
pravobok, je to jasné podle trosek, které bývaly obytnou místností. Jedna
kajuta na levoboku by ale stále mohla být obytná. Skladový prostor leží směrem
na záď a směrem na příď je můstek.

Výbuch mimo jiné odkryl hlavní kabelový žlab, který se táhne podlahou, a je
vidět, že část hlavního napájecího kabelu je kompletně upálená a chybí.
Naneštěstí to vypadá, že trosky z výbuchu ztěžují přístup ke žlabu.

Masa spečených kovových trosek je rozptýlena po palubě.

Kabelový žlab obsahuje zadní část kabelu a přední část kabelu.

>přidělej lano k troskám
Hotovo.

>r
Ubikace
Tato oblast očividně dostala zásah laserovým dělem. I kdyby to nebylo na první
pohled poznat podle velké díry v trupu na místě, kde by měla být kajuta na
pravobok, je to jasné podle trosek, které bývaly obytnou místností. Jedna
kajuta na levoboku by ale stále mohla být obytná. Skladový prostor leží směrem
na záď a směrem na příď je můstek.

Výbuch mimo jiné odkryl hlavní kabelový žlab, který se táhne podlahou, a je
vidět, že část hlavního napájecího kabelu je kompletně upálená a chybí.
Naneštěstí to vypadá, že trosky z výbuchu ztěžují přístup ke žlabu.

Masa spečených kovových trosek je rozptýlena po palubě.

K hromadě trosek je připevněno lano. Kabelový žlab obsahuje zadní část kabelu a
přední část kabelu.

Lano vede směrem na záď.

>zd
Nákladový prostor
Skříňka s vybavením vypadá v pořádku a mrazák s jídlem také. Dveře přechodové
komory jsou na levobok a ovládají se červeným tlačítkem. Strojovna je na zádi a
ubikace leží směrem k přídi. Na přepážce je zásuvka pro nabíjení a stranou je
naviják (používaný k upevnění zásob na palubě lodi).

Vidíš tu kus černého kabelu. Skříňka s vybavením obsahuje různé vybavení, žlutý
konektor, červený konektor a roli šedivé tkaniny.

Lano z navijáku vede na příď.

>p černý
Je to běžný elektrický kabel, měří několik metrů.

Kus černého kabelu je připojen k navijáku a nabíjecí zásuvce.

>p lano
Lano z navijáku vede na příď.

>zatáhni za lano
Nemůžeš tahat lano navijáku jen tak rukama, náklad na jeho konci je příliš
těžký.

>pd
Ubikace
Tato oblast očividně dostala zásah laserovým dělem. I kdyby to nebylo na první
pohled poznat podle velké díry v trupu na místě, kde by měla být kajuta na
pravobok, je to jasné podle trosek, které bývaly obytnou místností. Jedna
kajuta na levoboku by ale stále mohla být obytná. Skladový prostor leží směrem
na záď a směrem na příď je můstek.

Výbuch mimo jiné odkryl hlavní kabelový žlab, který se táhne podlahou, a je
vidět, že část hlavního napájecího kabelu je kompletně upálená a chybí.
Naneštěstí to vypadá, že trosky z výbuchu ztěžují přístup ke žlabu.

Masa spečených kovových trosek je rozptýlena po palubě.

K hromadě trosek je připevněno lano. Kabelový žlab obsahuje zadní část kabelu a
přední část kabelu.

Lano vede směrem na záď.

>p lano
Lano vede směrem na záď.

Lano je připevněno k hromadě trosek.

>zd
Nákladový prostor
Skříňka s vybavením vypadá v pořádku a mrazák s jídlem také. Dveře přechodové
komory jsou na levobok a ovládají se červeným tlačítkem. Strojovna je na zádi a
ubikace leží směrem k přídi. Na přepážce je zásuvka pro nabíjení a stranou je
naviják (používaný k upevnění zásob na palubě lodi).

Vidíš tu kus černého kabelu. Skříňka s vybavením obsahuje různé vybavení, žlutý
konektor, červený konektor a roli šedivé tkaniny.

Lano z navijáku vede na příď.

>zmáčkni modré tlačítko
Naviják kňčel a lano se napnulo. Tón navijáku se trochu zvýšil námahou při
pokusu přitáhnout lano. Několik dalších okamžiků se nic nedělo, ale pak se z
předu ozval hlasitý škrábavý hluk a lano začalo pomalu přitahovat masu
spečených trosek do nákladového prostoru.

>r
Nákladový prostor
Skříňka s vybavením vypadá v pořádku a mrazák s jídlem také. Dveře přechodové
komory jsou na levobok a ovládají se červeným tlačítkem. Strojovna je na zádi a
ubikace leží směrem k přídi. Na přepážce je zásuvka pro nabíjení a stranou je
naviják (používaný k upevnění zásob na palubě lodi).

Masa spečených kovových trosek je rozptýlena po palubě.

Vidíš tu kus černého kabelu. Skříňka s vybavením obsahuje různé vybavení, žlutý
konektor, červený konektor a roli šedivé tkaniny.

K hromadě trosek je připevněno lano.

Krátký kus lana se houpe na navijáku.

>vem červený, žlutý a černý
červený konektor: Hotovo.
žlutý konektor: Hotovo.

kus černého kabelu:
(nejprve odpojuješ kus černého kabelu od navijáku, potom ho odpojuješ od
nabíjecí zásuvky)
Hotovo.

>vem tkaninu
Rozroloval jsi tkaninu a uřízl z ní čtverec potřebné velikosti. Zbytek jsi zase
vrátil do skříňky.

>vem vybavení
Nic dalšího, co bys teď potřeboval, tu není.

>i
Neseš prázdnou kyslíkovou lahev, červený konektor, žlutý konektor, kus černého
kabelu a čtverec z tkaniny. Na sobě máš přilbu (ke které je připevněna baterka
(svítí)) a vesmírný skafandr (ke kterému je připojena plná kyslíková lahev).

>příď
Ubikace
Tato oblast očividně dostala zásah laserovým dělem. I kdyby to nebylo na první
pohled poznat podle velké díry v trupu na místě, kde by měla být kajuta na
pravobok, je to jasné podle trosek, které bývaly obytnou místností. Jedna
kajuta na levoboku by ale stále mohla být obytná. Skladový prostor leží směrem
na záď a směrem na příď je můstek.

Výbuch mimo jiné odkryl hlavní kabelový žlab, který se táhne podlahou, a je
vidět, že část hlavního napájecího kabelu je kompletně upálená a chybí.

Kabelový žlab obsahuje zadní část kabelu a přední část kabelu.

>připoj žlutý k zadnímu
A co tím „zadnímu“ máš na mysli? Zadní část kabelu, nebo zadní přepážku?

>část kabelu
(nejprve dáváš žlutý konektor do kabelového žlabu)
Hotovo.

>připoj černý ke žlutému
(nejprve dáváš kus černého kabelu do kabelového žlabu)
Hotovo.

>připoj červený k černému
(nejprve dáváš červený konektor do kabelového žlabu)
Hotovo.

>připoj červený k přednímu
A co tím „přednímu“ máš na mysli? Přední část kabelu, nebo přední přepážku?

>kabel
Podařilo se ti dokončit spojení mezi přední a zadní částí poškozeného kabelu.

>r
Ubikace
Tato oblast očividně dostala zásah laserovým dělem. I kdyby to nebylo na první
pohled poznat podle velké díry v trupu na místě, kde by měla být kajuta na
pravobok, je to jasné podle trosek, které bývaly obytnou místností. Jedna
kajuta na levoboku by ale stále mohla být obytná. Skladový prostor leží směrem
na záď a směrem na příď je můstek.

Kabelový žlab obsahuje zadní část kabelu, přední část kabelu, žlutý konektor,
kus černého kabelu a červený konektor a všechny kabely jsou nyní zapojené
dohromady.

>i
Neseš prázdnou kyslíkovou lahev a čtverec z tkaniny a na sobě máš přilbu (ke
které je připevněna baterka (svítí)) a vesmírný skafandr (ke kterému je
připojena plná kyslíková lahev).

>p stěnu
A co tím „stěnu“ máš na mysli? Zadní přepážku, pravou stěnu, přední přepážku,
nebo levou stěnu?

>p pravou stěnu
Ve stěně je proražená díra.

>p díru
Je přibližně kruhová a má asi metr v průměru.

>připevni tkaninu ke stěně
Přiložil jsi tkaninu kolem díry a zcela ji zakryl. Vnější hrany tkaniny
přilnuly k vnitřní části trupu lodi a vytvořily těsnění, které by mělo stačit k
obnovení tlaku v lodi.

>p zdi
přední přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.
levá stěna: Nevidíš na ní nic mimořádného.
zadní přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.

pravá stěna: Stěna na pravoboku teď vypadá vzduchotěsná.

K pravé stěně je připevněn čtverec z tkaniny.

levá stěna: Nevidíš na ní nic mimořádného.

pravá stěna: Stěna na pravoboku teď vypadá vzduchotěsná.

K pravé stěně je připevněn čtverec z tkaniny.

přední přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.
zadní přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.

>p díru
Nic takového jako „díru“ tu nevidíš.

>oddělej tkaninu
Teď, když jsi díru zakryl, už ji nechceš znovu odkrývat.

>vem tkaninu
(nejprve zkoušíš uvolnit čtverec z tkaniny)
Teď, když jsi díru zakryl, už ji nechceš znovu odkrývat.

>r
Ubikace
Tato oblast očividně dostala zásah laserovým dělem. I kdyby to nebylo na první
pohled poznat podle velké díry v trupu na místě, kde by měla být kajuta na
pravobok, je to jasné podle trosek, které bývaly obytnou místností. Jedna
kajuta na levoboku by ale stále mohla být obytná. Skladový prostor leží směrem
na záď a směrem na příď je můstek.

Kabelový žlab obsahuje zadní část kabelu, přední část kabelu, žlutý konektor,
kus černého kabelu a červený konektor a všechny kabely jsou nyní zapojené
dohromady.

>p tkaninu
Je to přes metr velký čtverec z kovově šedé tkaniny. Nyní když je připevněná ke
trupu lodi na levoboku přes díru, měla by zajistit vzduchotěsnou ucpávku.

Čtverec z tkaniny je připevněn k pravé stěně.

>zd
Nákladový prostor
Skříňka s vybavením vypadá v pořádku a mrazák s jídlem také. Dveře přechodové
komory jsou na levobok a ovládají se červeným tlačítkem. Strojovna je na zádi a
ubikace leží směrem k přídi. Na přepážce je zásuvka pro nabíjení a stranou je
naviják (používaný k upevnění zásob na palubě lodi).

Masa spečených kovových trosek je rozptýlena po palubě.

Skříňka s vybavením obsahuje různé vybavení a roli šedivé tkaniny.

K hromadě trosek je připevněno lano.

Krátký kus lana se houpe na navijáku.

>zd
Strojovna
Strojovna vypadá nepoškozená. Po krátké obhlídce přístrojů to zatím vypadá, že
hlavní motor je v pořádku. Je tu spousta přístrojů a ovladačů, ale jediné, co
tě teď zajímá je velký červený vypínač ovládající napájení lodi, žlutá páka
ovládající přívod vzduchu a tlakoměr ukazující tlak vzduchu unvitř lodi.

>zapni červený
Světla po celé lodi se rozsvítila.

>zatáhni za žlutou
Po celé lodi syčí vzduch z ventilů a ručička tlakoměru se začíná zvedat.

>sundej přilbu
Hotovo, už na sobě nemáš přilbu.

>vypni baterku
Fajn, baterka je teď vypnutá.

>pd
Nákladový prostor
Skříňka s vybavením vypadá v pořádku a mrazák s jídlem také. Dveře přechodové
komory jsou na levobok a ovládají se červeným tlačítkem. Strojovna je na zádi a
ubikace leží směrem k přídi. Na přepážce je zásuvka pro nabíjení a stranou je
naviják (používaný k upevnění zásob na palubě lodi).

Masa spečených kovových trosek je rozptýlena po palubě.

Skříňka s vybavením obsahuje různé vybavení a roli šedivé tkaniny.

K hromadě trosek je připevněno lano.

Krátký kus lana se houpe na navijáku.

>pd
Ubikace
Tato oblast očividně dostala zásah laserovým dělem. I kdyby to nebylo na první
pohled poznat podle velké díry v trupu na místě, kde by měla být kajuta na
pravobok, je to jasné podle trosek, které bývaly obytnou místností. Jedna
kajuta na levoboku by ale stále mohla být obytná. Skladový prostor leží směrem
na záď a směrem na příď je můstek.

Kabelový žlab obsahuje zadní část kabelu, přední část kabelu, žlutý konektor,
kus černého kabelu a červený konektor a všechny kabely jsou nyní zapojené
dohromady.

>pd
Můstek
„Můstek“ je asi trochu eufemismus pro malou řídicí kabinku, ale funkčně to
můstek je, protože se odtud řídí loď. Jedna sedačka je pevně přidělaná k
podlaze a proti ní přístrojová deska. Bývala tu ještě jedna sedačka pro osobu,
která vyhodnocovala zpravodajské skeny, ale musela být vycucnuta dekompresí,
protože cesta na záď je otevřená.

>p desku
Je tu spousta mnohabarevných displayů, obrazovek, tlačítek, vypínačů, knoflíků
a ukazatelů, žádný ale není aktivní. Všechny se zapínají zmáčknutím zeleného
tlačítka přímo uprostřed přístrojové desky, ale nic se nezapne, dokud
bezpečnostní karta nebude připevněna do čtečky.

>zmáčkni zelené
Nic se nestalo, tenhle typ lodi nereaguje na ovládání, dokud nezastrčíš
bezpečnostní kartu do čtečky.

>zd
Ubikace
Tato oblast očividně dostala zásah laserovým dělem. I kdyby to nebylo na první
pohled poznat podle velké díry v trupu na místě, kde by měla být kajuta na
pravobok, je to jasné podle trosek, které bývaly obytnou místností. Jedna
kajuta na levoboku by ale stále mohla být obytná. Skladový prostor leží směrem
na záď a směrem na příď je můstek.

Kabelový žlab obsahuje zadní část kabelu, přední část kabelu, žlutý konektor,
kus černého kabelu a červený konektor a všechny kabely jsou nyní zapojené
dohromady.

>vem tkaninu
(nejprve zkoušíš uvolnit čtverec z tkaniny)
Teď, když jsi díru zakryl, už ji nechceš znovu odkrývat.

>seber ceduli
Nemůžeš vzít ceduli, je připevněná ke dveřím kabiny.

>oddělej ceduli ze dveří
Cedule je pevně přidělaná ke dveřím, nemůžeš ji sundat.

>oddělej dveře od cedule
Cedule je pevně přidělaná ke dveřím, nemůžeš ji sundat.

>p dveře
Cedule je připevněná ke dveřím. Jsou zavřené. Momentálně jsou zamčené.

>přečti ceduli
Na ceduli je napsáno „KAPITÁN“.

>posuň ji
S cedulí se nedá hýbat.

>otevři dveře
(nejprve odemykáš dveře kabiny)
Hotovo.

>i
Neseš přilbu (ke které je připevněna baterka) a prázdnou kyslíkovou lahev a na
sobě máš vesmírný skafandr (ke kterému je připojena plná kyslíková lahev).

>p zdi
přední přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.
levá stěna: Nevidíš na ní nic mimořádného.
zadní přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.

pravá stěna: Stěna na pravoboku teď vypadá vzduchotěsná.

K pravé stěně je připevněn čtverec z tkaniny.

levá stěna: Nevidíš na ní nic mimořádného.

pravá stěna: Stěna na pravoboku teď vypadá vzduchotěsná.

K pravé stěně je připevněn čtverec z tkaniny.

přední přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.
zadní přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.

>p tkaninu
Je to přes metr velký čtverec z kovově šedé tkaniny. Nyní když je připevněná ke
trupu lodi na levoboku přes díru, měla by zajistit vzduchotěsnou ucpávku.

Čtverec z tkaniny je připevněn k pravé stěně.

>záď
Nákladový prostor
Skříňka s vybavením vypadá v pořádku a mrazák s jídlem také. Dveře přechodové
komory jsou na levobok a ovládají se červeným tlačítkem. Strojovna je na zádi a
ubikace leží směrem k přídi. Na přepážce je zásuvka pro nabíjení a stranou je
naviják (používaný k upevnění zásob na palubě lodi).

Masa spečených kovových trosek je rozptýlena po palubě.

Skříňka s vybavením obsahuje různé vybavení a roli šedivé tkaniny.

K hromadě trosek je připevněno lano.

Krátký kus lana se houpe na navijáku.

>i
Neseš přilbu (ke které je připevněna baterka) a prázdnou kyslíkovou lahev a na
sobě máš vesmírný skafandr (ke kterému je připojena plná kyslíková lahev).

>p tkaninu
Tkanina je šedivá se slabě kovovým vzhledem. Používá se na dočasné opravy
porušeného trupu. Sice neochrání při srážce s většími objekty nebo výstřely,
ale alespoň udrží prach venku a odstíní škodlivé kosmické záření. Také vytvoří
vzduchotěsnou izolaci, takže bude možné obnovit atmosféru v lodi.

>p zdi
pravá stěna: Nevidíš na ní nic mimořádného.
levá stěna: Nevidíš na ní nic mimořádného.
přední přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.
zadní přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.
levá stěna: Nevidíš na ní nic mimořádného.
zadní přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.
pravá stěna: Nevidíš na ní nic mimořádného.
přední přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.

>p pb zeď
Nevidíš na ní nic mimořádného.

>p tkaninu
Tkanina je šedivá se slabě kovovým vzhledem. Používá se na dočasné opravy
porušeného trupu. Sice neochrání při srážce s většími objekty nebo výstřely,
ale alespoň udrží prach venku a odstíní škodlivé kosmické záření. Také vytvoří
vzduchotěsnou izolaci, takže bude možné obnovit atmosféru v lodi.

>vem tkaninu
Víc tkaniny teď už nepotřebuješ.

>příď
Ubikace
Tato oblast očividně dostala zásah laserovým dělem. I kdyby to nebylo na první
pohled poznat podle velké díry v trupu na místě, kde by měla být kajuta na
pravobok, je to jasné podle trosek, které bývaly obytnou místností. Jedna
kajuta na levoboku by ale stále mohla být obytná. Skladový prostor leží směrem
na záď a směrem na příď je můstek.

Kabelový žlab obsahuje zadní část kabelu, přední část kabelu, žlutý konektor,
kus černého kabelu a červený konektor a všechny kabely jsou nyní zapojené
dohromady.

>p stěny
zadní přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.

pravá stěna: Stěna na pravoboku teď vypadá vzduchotěsná.

K pravé stěně je připevněn čtverec z tkaniny.

přední přepážka: Nevidíš na ní nic mimořádného.
levá stěna: Nevidíš na ní nic mimořádného.

>vem tkaninu
(nejprve zkoušíš uvolnit čtverec z tkaniny)
Teď, když jsi díru zakryl, už ji nechceš znovu odkrývat.

>lb
Kajuta
Vypadá to, že kajuta přežila bez vážného poškození. Je tu palanda, na které
můžeš spát, pokud tedy budeš ještě mít čas spát, s nočním stolkem umístěným
vedle ní.

>otevři stolek
(nejprve odemykáš noční stolek)
Otevření nočního stolku odhalilo bezpečnostní kartu.

>vem kartu
Hotovo.

>ven
Ubikace
Tato oblast očividně dostala zásah laserovým dělem. I kdyby to nebylo na první
pohled poznat podle velké díry v trupu na místě, kde by měla být kajuta na
pravobok, je to jasné podle trosek, které bývaly obytnou místností. Jedna
kajuta na levoboku by ale stále mohla být obytná. Skladový prostor leží směrem
na záď a směrem na příď je můstek.

Kabelový žlab obsahuje zadní část kabelu, přední část kabelu, žlutý konektor,
kus černého kabelu a červený konektor a všechny kabely jsou nyní zapojené
dohromady.

>pd
Můstek
„Můstek“ je asi trochu eufemismus pro malou řídicí kabinku, ale funkčně to
můstek je, protože se odtud řídí loď. Jedna sedačka je pevně přidělaná k
podlaze a proti ní přístrojová deska. Bývala tu ještě jedna sedačka pro osobu,
která vyhodnocovala zpravodajské skeny, ale musela být vycucnuta dekompresí,
protože cesta na záď je otevřená.

>zmáčkni zelené
Nic se nestalo, tenhle typ lodi nereaguje na ovládání, dokud nezastrčíš
bezpečnostní kartu do čtečky.

>přidělej kartu ke čtečce
Hotovo.

>zmáčkni zelené
Přístroje se probudily k životu a ukazují, že je loď připravená k letu. Je
nepravděpodobné, že by se válečná loď Federace, která tě prve napadla, ještě
vrátila na obhlídku. Ale nemá cenu zde zůstávat, takže jsi nastavil kurz k
nejbližší planetě Impéria a vrátil se do bezpečí.

*** VYHRÁL JSI ***

Chceš NAHRÁT uloženou pozici, RESTARTOVAT příběh, ODVOLAT poslední tah nebo dát
KONEC hry?