Popis lokace

Ve standardní šabloně místnosti se uvádějí dva názvy místnosti. První (roomName) je nadpis místnosti, kterým se uvozuje popis místnosti po té, co hráč do místnosti vejde a nebo se v ní rozhlédne. Za ním následuje název cíle (destName), tedy název ve tvaru odpovídajícím na otázku "kam?" včetně případné předložky.

outsideCottage: OutdoorRoom 'Před chatou' 'před chatu'
  "St{oj[íš]|ál[a] [jsi]} před chatou. Les se táh{ne|l} na východ.
  Krátká pěšina ved{e|la} kolem chaty na severozápad. "

  east = forest
  in = cottageDoor
  west asExit(in)
  northwest = cottageGarden
;

Název cíle se využívá především při výpisu všech možných směrů do už navštívených lokací: "Můžeš jít ven, zpátky před chatu." Existují však i další použití, např. pokud jsou dvě lokace propojené smyslovým konektorem a ve vedlejší lokaci se nachází jiná postava, hra zahlásí: "Viděla jsi odsud před chatu. Sally tam stála."

Za tímto popiskem cíle může být ještě popisek opačný, tedy odchodu odkud, který se využívá výhradně při popisu pohybu NPC postav, takže často není ani potřeba. Mohli bychom ale za ‚před chatu‘ umístit ještě ‚od chaty‘ a pak by se mohlo objevit např. v hlášce: "Sally odchází od chaty na východ."

Po obou názvech následuje běžný popisek lokace uzavřený v dvojitých uvozovkách. V ukázce jsou použity parametry umožňující hře běžet ve kterékoliv osobě i času, ale ty není nutné používat, pokud autor nepožaduje přepínání způsobu vyprávění.