Příkazy v češtině

Toto je pouze stručný výčet nejdůležitějších příkazů, podrobnější vysvětlení najdete v návodu.

Příběh se ovládá psaním příkazů ve formě jednoduchých vět. Níže jsou vypsané základní konstrukce příkazů, kterým engine rozumí. Ve skutečnosti rozumí daleko více příkazům a daleko více formám, ale účelem tohoto seznamu je poskytnout stručný přehled nejdůležitějších.

Místo (objekt) se dosadí název jakéhokoliv předmětu, který se ve hře vyskytuje. Části příkazů v hranatých závorkách nejsou povinné a lomítko značí alternativní možnosti. V rozhovorech se kromě existujících věcí dá ptát i na (téma) zmíněné ve hře.

Pohyb a postoje hráče

Manipulace s věcmi

Akce

Rozhovor s postavou

Navíc příběh může jednorázově nabídnout zvláštní konverzační možnosti mimo schéma zeptej/řekni (např. "Mohl by ses omluvit."). Potom lze zadat příkaz v nabízeném tvaru rozkazovacím způsobem (">OMLUV SE"), obvykle stačí jen pár prvních slov.

Systémové příkazy