Neznámá slova

Příběh se nesnaží předstírat, že zná každé české slovo. Dokonce může občas použít slova v popisu, kterým sám nerozumí v příkazech. Když napíšeš příkaz obsahující slovo, které příběh nezná, tak ti řekne, kterému slovu nerozumí. Pokud příběh nezná slovo pro něco, co popisoval a nezná ani žádná synonyma pro tuto věc, můžeš předpokládat, že objekt je tu jen jako detail scény, ale pro příběh není důležitý.