Složitější formáty příkazů

Jakmile si zvykneš na zadávání příkazů, mohly by tě zaujmout některé složitější formáty příkazů, kterým příběh rozumí. Všechny tyto pokročilé příkazy jsou zcela nepovinné, protože to samé lze vždy provést jednoduššími způsoby, kterými jsme se doteď zabývali. Zkušení hráči ale mívají pokročilé formáty v oblibě, protože jim šetří psaní.

Použití více objektů najednou

Ve většině příkazů můžeš pracovat s více objekty v rámci jednoho příkazu. Použij spojku A nebo čárku k oddělení jednoho objektu od druhého:

VEM KRABICI, DISKETU A PROVAZ
DEJ DISKETU A PROVAZ DO KRABICE
POLOŽ KRABICI A PROVAZ

Můžeš použít slova VŠE nebo VŠECHNO k odkázání se na každý použitelný objekt ve svém příkazu a také můžeš použít slova KROMĚ nebo MIMO (hned za slovem VŠE) k vyloučení určitých objektů:

VEZMI VŠE
DEJ VŠE KROMĚ DISKETY A PROVAZU DO KRABICE
VYNDEJ VŠECHNO Z KRABICE
VEM VŠE Z POLICE

VŠE odkazuje na všechno, co má v rámci příkazu smysl, mimo věcí uvnitř jiných objektů, které jsou zahrnuty slovem VŠE. Například pokud neseš kracici a provaz a krabice obsahuje disketu, napsáním POLOŽ VŠE dojde k odložení krabice a provazu, ale disketa zůstane uvnitř krabice.

"Ho", "ji" a "je"

Na poslední použitý objekt nebo objekty se můžeš odkázat zájmeny HO, JI a JE:

VEM KRABICI
OTEVŘI JI
VEM DISKETU A PROVAZ
DEJ JE DO KRABICE

Více příkazů najednou

Do jedné příkazové řádky můžeš vložit více příkazů. Oddělíš je od sebe tečkou, slovem POTOM, čárkou nebo spojkou A. Například:

VEM DISKETU A DEJ JI DO KRABICE
VEZMI KRABICI. OTEVŘI JI.
ODEMKNI DVEŘE KLÍČEM. OTEVŘI JE, POTOM JDI NA SEVER.

Pokud příběh nerozumí některému z příkazů, tak dá vědět, čemu nerozumí a bude ignorovat všechno ostatní na řádce směrem doprava.