Ukládání a načítání

V kterýkoliv okamžik můžeš uložit obraz současné pozice v příběhu, abys mohl později se ke stejné pozici vrátit. Pozice bude zapsána do souboru na disku počítače. Různých pozic si můžeš uložit, kolik budeš chtít (kolik ti dovolí volná kapacita disku).

V tomto příběhu tvá postava nebude nikdy zabita a ani se nemůžeš nijak dostat do sitace, ve které by nebylo možné příběh dokončit. Cokoliv se tvé postavě stane, nebude bránit nalezení cesty k dokončení příběhu. Takže na rozdíl od mnoha jiných textových her si nemusíš dělat hlavu s ukládáním pozicí, aby ses ochránil proti ocitnutí se v neřešitelné situaci. Samozřejmě i přesto si můžeš pozici ukládat tak často, jak budeš chtít, abys mohl odejít a jindy se vrátit, nebo si uložit určité pozice, které budeš chtít později znovu navštívit.

K uložení pozice napiš ULOŽ na příkazovém řádku. Příběh se zeptá na jméno souboru na disku, do kterého se obraz uloží. Musíš zadat takové jméno, které je vhodné pro tvůj počítač a na disku musí být dostatek volného místa. Pokud by nastal nějaký problém s ukládáním, počítač ti to oznámí. Měl bys použít takový název souboru, který ještě na tvém stroji neexistuje, protože jinak nový soubor přepíše existující soubor stejného jména.

Dříve uloženou pozici můžeš obnovit zadáním NAČÍST na příkazovém řádku. Příběh se zeptá na název souboru k obnovení. Po načtení souboru počítačem bude všechno v příběhu v přesně té situaci, v jaké to bylo v době uložení.

Vracení tahů

Dokonce, i když jsi svou pozici v poslední době neuložil, můžeš obvykle odvolat posledních několik tahů příkazem VRAŤ TAH. Pokaždé, když zadáš VRAŤ TAH, příběh anuluje efekt jednoho příkazu a vrátí se do stavu před zadáním toho příkazu. VRAŤ TAH je limitovaný na vrácení jen posledních několika tahů, takže není náhradou za ULOŽ/NAČTI, ale hodí se, pokud se tvá postava z nenadání ocitne v nebezpečné situaci nebo uděláš chybu, kterou chceš vzít zpátky.